SADHAKA: the yoga of B.K.S. Iyengar
 فیلمی مستند درباره تمرین ها، زندگی و قدرت نفوذ BKS Iyengar است که توسط کارگردان برنده جوایز، Jake Clennell ساخته شده است. فیلم در حال حاضر در مرحله تدوین پس از تولید قرار دارد. پیش پرده این فیلم را در اینجا مشاهده کنید. و برای پیوستن به جمع ما و کمک در زمینه تکمیل این فیلم لطفاً به صفحه
کمک مالی مراجعه کنید.

توجه: پیش پرده فیلم تنها با زیرنویس انگلیسی موجود می باشد؛ ما امیدواریم که بتوانیم فیلم نهایی را با زیرنویس فارسی نیز ارائه کنیم.

 

Sadhaka Trailer

BKS Iyengar on Education

.Website contents © 2013-2017 Sadhaka and Clennell Films. All rights reserved